I Vattenbrynet

I vattenbrynet

PRIMA PRIMAT. I DARWINS FOTSPÅR – Skulpturparken i Ängelsberg sommaren 2009.

Det ännu olösta mysteriet kring människans evolution, nämligen hur hon lärde sig gå på två ben och fick sin stora hjärna har, enligt strandvattensteorin, sin förklaring i att hon sökte sin föda i grunda strandvatten och därigenom fick tillgång till fettsyror som bidrog till hjärnan tillväxt. Liksom Darwins evolutionslära fortfarande väcker starkt motstånd, så har strandvattenteorin t o m gett upphov till slagsmål mellan forskare.

I parken vid Ängelsbergs bruk finns ett vattendrag med små öar, tätt bevuxna med träd som lutar sig över det svarta vattnet.

Som en hyllning till Darwin och hans ännu i dag kontroversiella teori har jag markerat stränderna kring detta grunda vattendrag och liksom finkarna på Galapagosöarna fått olika näbbar har tygutväxterna fått olika färg på de olika öarna.

I vattenbrynet 14

I vattenbrynet 14

I vattenbrynet 16

I vattenbrynet 16

I vattenbrynet 25

I vattenbrynet 25

i vattenbrynet 061

I vattenbrynet